Planeringen av utemiljön, kring både nya och befintliga hus, är i det stora hela klart. Landskapsarkitekterna har fått i uppdrag att skapa naturliga kopplingar mellan husen och Jordbodalen. Samtidigt som de nya husen ska integreras med de gamla för att skapa en harmonisk helhet. Växterna som är på förslag ger en härlig variation av buskar, perenner och träd i en färgskala som domineras av vitt, blått och violett. Exempel på växter är bukettapel, fackelblomster, fläder, jättedaggkåpa och fjärilsbuske.

Den nya utemiljön ska uppmuntra och förenkla umgänge för alla åldrar. Vi skapar mötesplatser i form av boulebana, lekplats, spontanlekytor, grillplatser och våra odlingslotter. Klicka på länken för att se en översikt av utemiljön i pdf-format.

Utemiljö på Elineberg