Som ett av tre byggen i Europa är våra punkthus på Elineberg del av EU-projektet NEXT-Buildings, som syftar till att främja energieffektivt byggande. De byggnader som ingår i projektet ska ha ett energibehov på maximalt 42 kWh/kvm, ett mål som vårt bygge ser ut att uppnå med marginal. Förutom traditionell värmeåtervinning har punkthusen även spillvattenvärmeåtervinning, solceller och solfångare. Den byggnadstekniska konstruktionen ger ett minimalt energibehov och all utrustning kommer att ha hög energiklass. Förutom bygget på Elineberg ingår ett nybygge i Lyon, Frankrike och ett i Amsterdam, Nederländerna. Erfarenheterna kommer att ligga till grund för EU:s nya energidirektiv som kommer 2020. Läs mer här: www.next-buildings.com