För att förstärka närheten till den gröna omgivningen kommer entréernas glaspartier smyckas med siluetter av tre sorters blad – lönn, ek och björk. Utemiljön, kring både nya och befintliga hus, kommer att skapa naturliga kopplingar mellan husen och Jordbodalen. Växterna blir en härlig variation av buskar, perenner och träd i en färgskala som domineras av vitt, blått och violett.