Vi är i full gång att bygga tre hus med 111 lägenheter på Elineberg. När de är klara kommer de att passa dig som vill bo modernt, fräscht och samtidigt veta att hemmet är byggt med modern miljöteknik i fokus. De tre nya husen på Elineberg ingår nämligen i EU-projektet NEXT Buildings som bl a syftar till att hitta kostnadseffektivare sätt att bygga miljövänligt och energieffektivt.

NEXT

Förutom bygget på Elineberg ingår ett nybygge i Lyon, Frankrike och ett i Amsterdam, Nederländerna. Erfarenheterna kommer att ligga till grund för EU:s nya energidirektiv som kommer 2020.

Arkitekturen och vald byggmetod gör husen i sig väldigt energieffektiva. Som hyresgäst märker du detta framförallt på husens fyrkantiga form, storlek och placering av fönster och på de tjocka väggarna som ger fina, djupa fönstersmygar. De två åttavåningshusen har solfångare på taken som producerar värme till varmvattnet. Elvavåningshuset har istället för solfångare solceller som producerar fastighetsel d.v.s. el till hissar, trapphusbelysning, fläktar etc.

Uppvärmning av vatten är det mest energikrävande i ett hus. På Elineberg tar avloppsvärmeväxlare tillvara på spillvatten från t ex diskmaskiner och duschar och återvinner värmen för att värma upp nytt vatten.

Husets ventilation är ett så kallat FTX-system dvs den luft som går in i huset värms upp med den värme som annars skulle gå förlorad med den luft som går ut.

För att minska på vattenförbrukningen kommer du att få blandare med vattensparfunktioner. Blandarna är dessutom blyfria.

Belysningen är LED-belysning  och är noga utvald för att minimera energianvändningen.

Källsorteringen kommer att bli en dröm. Våra kvarter på Elineberg är de första bostadskvarteren i Helsingborg med nedgrävda avfallsbehållare som nås från ett inkast i marknivå, placerat utomhus. Lösningen finns sedan tidigare på Gröningen i Helsingborg och innebär bättre tillgänglighet, mindre lukt, högre kapacitet och enklare hantering vid tömning.

Kvarteret kommer att få s.k. regnträdgårdar som är ett vackert sätt att samla regnvatten och avlasta avloppsnätet från stora mängder regnvatten och på så sätt minska risken för översvämningar. I en regnträdgård planteras växter som trivs i både fuktig och torr jord.

På Elineberg är det lätt att leva utan bil. Du har nära till Ramlösa station och den i övrigt väl utbyggda kollektivtrafiken kompletteras med riktigt bra cykelförvaring och en bilpool.

Kvarterets odlingslådor kommer att vara öppna för alla hyresgäster i området. Närodlat gynnar både människor och miljö och även om du inte drömmer om en egen trädgård är du kanske en av dem som gärna njuter av egenodlade grönsaker och att ta in färska kryddor till middagen.